Övervendarins lärling – Striden vid Magins källa

 

Bokomslag Striden vid Magins källaÖvervendarins lärling är en serie i fem delar.  Varbesten i Vela och Främlingen i Blå tornet kom ut april 2012 i en och samma bok. Den tredje delen heter I blixtormens tunnlar, (utk december 2012), den fjärde delen Fånge i Sömnlösa träsket (utk nov 2013) och den femte och sista delen heter Striden vid Magins källa (utk okt 2014).

Striden vid Magins källa

Majra har misslyckats som övervendarins nyckelväktare. Alla nycklarna till magins källa har nu fallit i fiendens händer. Övervendari Aldra Svedundotter är bekymrad och samlar landets magiker för att förbereda dem på krig. Majra är också bekymrad, men över andra saker. Kan hon lita på att övervendarin verkligen vill landets bästa? Det sägs att hon tvingar barn att ansluta sig till hennes armé. Kanske det ändå skulle vara bättre att hjälpa fiendesidan att få makten över magins källa?

Sagt om boken

Vi läser om Majra på kvällarna och Elin tycker det är bättre än Harry Potter 🙂
Bokläsande mamma till Elin 8 år

 

om.

Bogaloffen är ett bokförlag som ger ut barn- och ungdomsböcker av författaren Anna Fogelberg.

kontakt.